Z histórie vzniku astronomickej pozorovateľne v Kamennej Porube

Za pomoci Obecného úradu , Základnej Školy v Kamennej Porube a nás nadšencov astronómie vznikla v roku 1993 na pozemku Základnej školy provizórna astronomická pozorovateľňa. Od jej vzniku pozorovateľňa poriadala niekoľko desiatok astronomických pozorovaní objektov na oblohe pre verejnosť z celého okolia, ale najmä pre žiakov ZŠ, ktorí mali takto možnosť spestriť a doplniť si výučbu z rôznych predmetov. Pozorovateľňa počas svojho pôsobenia spolupracovala s hvezdárňou v Žiline, ktorá taktiež prispela finančnou i materiálnou čiastkou a tak zabezpečila jej prevádzku.

Stavba hvezdárne
Prvý ďalekohľad
Žiaľ, pozorovateľňa po mnohých skúsenostiach z pozorovaní nevyhovela technickým ani priestorovým podmienkam. Optické prístroje, ktoré boli pod odsuvným domčekom zhotoveného z plechu, zamŕzali a následne boli poškodené. Z týchto dôvodov bola prevádzka pozorovateľne ukončená. Náš nový plán bol postaviť pozorovateľňu , ktorá by vyhovovala našim podmienkam. Na novú pozorovateľňu sme však museli čakať až do roku 2008.
Ďalekohľad
Montáž
Prvé oficiálne otvorenie pozorovateľne dňa 10.7.1993 za účasti Starostu obce Kamenná Poruba Ing. Zdena Kaveckého, riaditeľa Žilinskej hvezdárne RNDr. Miroslav a Znášika a mňa Martina Kaveckého.
Otvorenie
Prestihnutie pásky
Vznik novej pozorovateľne trvalo 15 rokov. Bolo to hlavne z toho dôvodu že sme nemali finančné zdroje . V ústrety nám opäť vyšiel obecný úrad v Kamennej Porube a jeho starosta Ing. Zdeno Kavecký. Počas jeho funkčného obdobia zakúpila obec paralaktickú montáž , a začala sa stavať malá murovaná budova. Ďalekohľady sme si zakúpili z vlastných prostriedkov spolu s kamarátom, tiež nadšencom astronómie ,Mirom Jánošíkom. Nové ďalekohľady čakali v sklade 13 rokov kým sa nainštalovali do novej pozorovateľne. Prečo?

Opäť neochota potencionálnych či už sponzorov alebo ľudí ktorý mohli pomôcť ,nové voľby starostu a s tým spojené opätovné obhajovanie našej iniciatívy. Nechcem tu opisovať situácie ktorými sme museli prejsť , bola to doslova mravenčia robota. Dôležité je, že za ďalšiu pomoc vďačíme aj novému vedeniu obce a mnohým ďalším ochotným sponzorom ktorý prispeli k tomuto dielu či už finančne alebo materiálne.