Pozorovateľňa v súčasnosti

Dňa 12.7. 2009 po pätnástich rokoch / aj dvoch dňoch /, za účasti p. starostu Ing. Štefana Kasmana, výrobcov ďalekohľadov Jiřího Drbohlava st. aj ml. a ďalších pozvaných hostí sme oficiálne otvorili astronomickú pozorovateľňu GALILEO.

Výmena ďalekohľadu
Výmena ďalekohľadu 2
Výmena ďalekohľadu 3
Výmena ďalekohľadu 4
Výmena ďalekohľadu 5
Výmena ďalekohľadu 6
Výmena ďalekohľadu 7
Výmena ďalekohľadu 8
Výmena ďalekohľadu 9