NÁŠ PRÍBEH

Z histórie astronomickej pozorovateľne

Ako vznikla astronomická pozorovateľňa 

Za pomoci Obecného úradu, Základnej školy v Kamennej Porube a nás nadšencov astronómie vznikla v roku 1993 na pozemku Základnej školy provizórna astronomická pozorovateľňa. Od jej vzniku pozorovateľňa usporiadala niekoľko desiatok astronomických pozorovaní objektov na oblohe pre verejnosť z celého okolia, ale najmä pre žiakov ZŠ, ktorí mali takto možnosť spestriť a doplniť si výučbu z rôznych predmetov. Pozorovateľňa počas svojho pôsobenia spolupracovala s hvezdárňou v Žiline, ktorá taktiež prispela finančnou i materiálnou čiastkou, a tak zabezpečila jej prevádzku. 

Žiaľ, pozorovateľňa po mnohých skúsenostiach z pozorovaní nevyhovela technickým ani priestorovým podmienkam. Optické prístroje, ktoré boli pod posuvným domčekom zhotoveného z plechu, zamŕzali a následne boli poškodené. Z týchto dôvodov bola prevádzka pozorovateľne ukončená. Náš nový plán bol postaviť pozorovateľňu, ktorá by vyhovovala našim podmienkam. Na novú pozorovateľňu sme však museli čakať až do roku 2008. 

NOVÁ ASTRONOMICKÁ POZOROVATEĽŇA

Vznik novej pozorovateľne trvalo 15 rokov. Bolo to hlavne z toho dôvodu, že sme nemali finančné zdroje. V ústrety nám opäť vyšiel Obecný úrad v Kamennej Porube a jeho starosta Ing. Zdeno Kavecký. Počas jeho funkčného obdobia zakúpila obec paralaktickú montáž a začala sa stavať malá murovaná budova. Ďalekohľady sme si zakúpili z vlastných prostriedkov spolu s kamarátom, tiež nadšencom astronómie- Mirom Jánošíkom. Nové ďalekohľady čakali v sklade 13 rokov, kým sa nainštalovali do novej pozorovateľne. Prečo?

Opäť neochota potencionálnych, či už sponzorov alebo ľudí, ktorí mohli pomôcť, nové voľby starostu a s tým spojené opätovné obhajovanie našej iniciatívy. Nechcem tu opisovať situácie, ktorými sme museli prejsť. Bola to doslova mravčia robota. Dôležité je, že za ďalšiu pomoc vďačíme aj novému vedeniu obce a mnohým ďalším ochotným sponzorom, ktorí prispeli k tomuto dielu, či už finančne alebo materiálne.